Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καισαριανής

Το Πολιτιστικό Κέντρο είναι η «καρδιά» του πολιτισμού στην πόλη μας.
Μέσα από την πολυετή διαδρομή του έχει να επιδείξει σημαντικό έργο, εκπονώντας μεγάλο αριθμό πάγιων πολιτιστικών προγραμμάτων (μαθήματα για παιδιά, εφήβους και ενήλικες), καθώς επίσης και πολιτιστικών  εκδηλώσεων (διαλέξεις, εκθέσεις, σεμινάρια, συναυλίες, παραστάσεις κ.λπ).

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ στους ΔΗΜΟΤΕΣ και στους ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Καισαριανής. Οι υπόλοιποι καταβάλουν το ποσό των εκατό (100,00€) ετησίως για κάθε δραστηριότητα που επιλέγουν (50€ με την έναρξη των μαθημάτων και 50€ τον Ιανουάριο).

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καισαριανής

Υμηττού 57 & Εθν. Αντίστασης, Καισαριανή 16121

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή 13:00-21:00

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (210) 75 17 922

e-mail: pkentro@otenet.gr

Βρείτε μας και στο FACEBOOK: Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καισαριανής

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΟΥΣ

Το διδακτικό έτος διαρκεί από 27 Σεπτέμβρη έως 10 Ιουνίου.

Ο μαθητής οφείλει:

Να παρακολουθεί ανελλιπώς και με συνέπεια τα μαθήματα του.

Αν ο μαθητής υπερβεί τις τρεις αδι­καιολόγητες απου­σίες, στε­ρεί­ται του δικαιώ­μα­τος παρακολούθησης των μα­θη­μάτων.

Να ενημερώνει τη Γραμματεία στην περίπτωση που επι­θυ­μεί να δια­κόψει την παρακολούθηση των μαθημάτων πριν την ο­λο­κλή­ρω­ση του διδα­κτικού έτους, αναφέροντας ταυ­τόχρονα την αιτία.
Να συμμετέχει σε ανοικτά μαθήματα προόδου, κα­θώς και εκ­δη­λώ­σεις που διοργανώνονται, όταν προτείνεται από το δάσκαλό του.
Να φροντίζει και να σέβεται τους χώρους και τον υλικο­τε­χνικό ε­ξο­πλι­σμό του Πνευματικού Κέ­ντρου. Ο Δήμος μας έχει καταβάλει με­γά­λη προ­σπάθεια για να εξασφαλίσει το υπάρχον ποιοτικό ε­πί­πε­δο και το δικαίωμα της δωρεάν παρακο­λού­θησης.
Να ειδοποιεί τη Γραμματεία για τυχόν απουσία του.
Να ενημερώνεται από τις ανακοινώσεις που υπάρχουν στον ειδικό πίνακα στην είσοδο.

Η είσοδος στις τάξεις επιτρέπεται μόνο σε μαθη­τές και διδά­σκο­ντες.
Παρακαλούνται οι παραμένοντες στους κοινό­χρη­στους χώρους του Πνευ­ματικού Κέντρου, να σέβονται μα­θη­τές και διδάσκοντες, δια­τη­ρώντας την ησυχία.

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους
του Πνευματικού Κέντρου

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

ΜΑΘΗΤΕΣ

Θέατρο Εφήβων: Δεκτά  παιδιά από Γυμνάσιο

Θεατρική αγωγή: Δεκτά  παιδιά από Α΄ έως και ΣΤ΄ Δημοτικού

Μπαλέτο: Δεκτοί μαθητές από Α΄ Δημοτικού

Ζωγραφική: Δεκτοί μαθητές από Α΄ Δημοτικού

Μοντέρνος χορός – Hip – Hop: Δεκτοί μαθητές από Γ΄ Δημοτικού

Αρμόνιο – Κιθάρα – Πιάνο: Δεκτοί μαθητές από Γ΄ Δημοτικού

Παραδοσιακοί Χοροί: Δεκτοί μαθητές από Α΄ Δημοτικού

Κατασκευές – Κατασκευή Κούκλας – Κουκλοθέατρο: Δεκτοί μαθητές από Γ΄ Δημοτικού

Χορωδία: Δεκτοί μαθητές από Δ΄ έως και ΣΤ΄ Δημοτικού

Νέα προγράμματα για παιδιά:

«ΕΚΦΡΑΣΗ – ΜΟΥΣΙΚΗ & ΠΑΙΧΝΙΔΙ»

Για παιδιά Α Δημοτικού

(Μουσική προ-παιδεία & Θεατρικό παιχνίδι)

«ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ»

Για παιδιά Νηπιαγωγείου

(Χορευτική προ-παιδεία & Μουσική)