Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Στο Δήμο Καισαριανής λειτουργεί ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ 856) από το 2004.

Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου 18 & Χρυσοστόμου Σμύρνης – Τ.Κ. 16121

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132010900-905,919,918,917

Το ωράριο λειτουργίας του ΚΕΠ για το κοινό  διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα έως  Παρασκευή 8:00 – 19:30, Σάββατο 8:00 – 13:30. 

Στο ΚΕΠ του Δήμου Καισαριανής ο πολίτης μπορεί:

 • να ενημερωθεί και να πληροφορηθεί για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων με το Δημόσιο.
 • να καταθέσει αιτήσεις για τη διεκπεραίωση 1200 και πλέον πιστοποιημένων υποθέσεων αρμοδιότητος του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
 • Να προβεί σε Γνήσιο Υπογραφής και Γνήσιο Αντίγραφο. Ας σημειωθεί ότι: Σύμφωνα με τον Νόμο 4250/2014 έχει καταργηθεί το γνήσιο αντιγράφουν όταν γίνονται καταθέσεις δημοσίων εγγράφων στο Δημόσιο

Όλες οι πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ καθορίζονται μέσω κοινών αποφάσεων (ΚΥΑ) του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.

Τη διακίνηση των αιτήσεων αναλαμβάνει το ΚΕΠ, το οποίο παραλαμβάνει και την απάντηση και έχει την ευθύνη ειδοποίησης του αιτούντα για την παραλαβή.

Οι πιο δημοφιλείς διαδικασίες που μπορεί ο πολίτης να διεκπεραιώσει στα ΚΕΠ είναι:

 • Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης μέσω Εθνικού Δημοτολογίου
 • Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας και μεταδημοτεύσεις
 • Κατάθεση ή ακύρωση αίτησης ετεροδημότη
 • Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου
 • Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γάμου και θανάτου
 • Χορήγηση δελτίου μετακίνησης ΑΜΕΑ για τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας
 • Έκδοση και παραλαβή αντιγράφου άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής
 • Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες)
 • Ανανέωση άδειας οδήγησης
 • Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας
 • Χορήγηση Πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο
 • Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου οχήματος

Τι πρέπει να γνωρίζετε 

Για τα ΚΕΠ η πύλη  στο Διαδίκτυο «ΕΡΜΗΣ» (www.ermis.gov.gr) αποτελεί την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης που έχει τη δυνατότητα να παρέχει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πληροφόρηση και  διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΡΜΗ και οι ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ των ΚΕΠ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

A. Κατηγορία 1: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Όχι άμεση παραλαβή αποτελέσματος

 

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις για υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, παραλαμβάνοντας το αποτέλεσμα (πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ) είτε από την ηλεκτρονική  τους θυρίδα είτε από το ΚΕΠ που δηλώνουν κατά την υποβολή της αίτησης. Εάν επιθυμούν το αποτέλεσμα της αίτησης να αποθηκευτεί απευθείας στην ηλεκτρονική τους θυρίδα θα πρέπει να επιλέξουν ΚΕΠ με δυνατότητα ψηφιοποίησης εγγράφων.

 1. Το ΚΕΠ Καισαριανής δεν διαθέτει τέτοια δυνατότητα ψηφιοποίησης, επομένως οι πολίτες παρακολουθούν τον φάκελο υποθέσεών τους στην πύλη του ΕΡΜΗ και όταν λάβουν μήνυμα στην ηλεκτρονική θυρίδα ότι ολοκληρώθηκε η υπόθεσή τους προσέρχονται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνουν το έγγραφο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του πολίτη, απαιτείται υποχρεωτικά να έχει προηγηθεί η σύνδεση και η δημιουργία λογαριασμού στην Πύλη «ΕΡΜΗΣ».

 1. Όλα τα δικαιολογητικά για τις υποθέσεις των πολιτών αποτελούν ανοιχτά δεδομένα και ο πολίτης μπορεί να τα εκτυπώσει από την ιστοσελίδα http://www.kep.gov.gr/ ή να προσέλθει στο ΚΕΠ Καισαριανής και να ενημερωθεί.

 

Οι αιτήσεις των υποθέσεων των πολιτών χωρίζονται σε 14 κατηγορίες και εκεί ο πολίτης θα βρει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Συνιστούν ανοιχτά δεδομένα και αποτελούν τον σημερινό Οδηγό του Πολίτη. Αναλυτικά, παρατίθενται οι 14 αυτές κατηγορίες μαζί με τις διασυνδέσεις στις αιτήσεις των πολιτών για όσους πολίτες διαθέτουν γνώσεις πληροφορικής:

 

 1. Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση Ανθρώπινα δικαιώματα , Ιθαγένεια, μετανάστευση και κοινωνική ένταξη , Κατοικία »2. Δημόσια Τάξη και Άμυνα Δημόσια τάξη , Ένοπλες δυνάμεις και στρατολογία , Όπλα και εκρηκτικές ύλες »3. Διεθνείς Υποθέσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνείς σχέσεις , Ευρωπαϊκή Ένωση , Προξενικές υποθέσεις »4. Δικαιοσύνη, Πολιτεία και Δημόσια Διοίκηση Δημόσια διοίκηση , Δικαιοσύνη και δίκαιο , Εκλογές »5. Εκπαίδευση και Έρευνα Ανώτατη εκπαίδευση , Εκπαίδευση (γενικά) , Έρευνα (γενικά) »6. Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα Ανθρώπινο δυναμικό , Έλεγχοι και κυρώσεις , Επαγγελματική στέγη »7. Εργασία, Ασφάλιση και Σύνταξη Άσκηση επαγγέλματος , Εργασιακά , Εύρεση εργασίας »8. Μέσα Μεταφοράς, Ταξίδια και Τουρισμός Διαχείριση κυκλοφορίας , Εμπορευματικές μεταφορές , Μέσα μαζικής μεταφοράς »9. Οικονομία και Οικονομικά Δάνεια, οφειλές και συνάλλαγμα , Επιδόματα και χρηματικά βοηθήματα , Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας »10. Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι Αξιοποίηση φυσικών πόρων , Ενέργεια , Οριοθετήσεις »11. Πληροφορία και Επικοινωνία Επικοινωνία , Προστασία δεδομένων , Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας »12. Πολεοδομία και Κτηματολόγιο Κτηματολόγιο και οικόπεδα , Οικοδομές και κτίρια , Πολεοδομία και σχέδιο πόλης »13. Πολιτισμός και Ελεύθερος Χρόνος Αθλητισμός , Διασκέδαση και ψυχαγωγία , Εθελοντισμός »14. Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα Διατροφή , Κοινωνική Πρόνοια , Προστασία καταναλωτών »

 

B. Κατηγορία 2: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Άμεση παραλαβή αποτελέσματος

Για αυτή την κατηγορία, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις  και να παραλάβουν άμεσα το αποτέλεσμα (πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ) προσερχόμενοι στο ΚΕΠ.

Τα συγκεκριμένα όμως αιτήματα απαιτούν εγγραφή του πολίτη στην πύλη ΕΡΜΗΣ και φυσική ταυτοποίησή του από το ΚΕΠ.

Αναλυτικά, παρατίθενται αυτές οι 9 ηλεκτρονικές αιτήσεις μαζί κάποιες απαραίτητες πληροφορίες:

 

1. Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ

Η ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τους πολίτες, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Μέσω αυτής της υπηρεσίας οι πολίτες είναι σε θέση να εκδόσουν on-line απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ για τα έτη 2002 έως και σήμερα. Πληροφορίες

2. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο)

H ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τους πολίτες που έχουν παντρευτεί στο εξωτερικό. Μέσω αυτής της υπηρεσίας οι πολίτες μπορούν να πάρουν on-line αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου από το Ειδικό Ληξιαρχείο. Πληροφορίες

3. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο)

Η ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τους πολίτες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό. Μέσω αυτής της υπηρεσίας οι πολίτες μπορούν να πάρουν on-line αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ειδικό Ληξιαρχείο. Πληροφορίες

4. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο)

H ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τους πολίτες που έχουν κάποιον συγγενή θανών στο εξωτερικό. Μέσω αυτής της υπηρεσίας οι πολίτες μπορούν να πάρουν on-line αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου από το Ειδικό Ληξιαρχείο. Πληροφορίες

5. Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (για επιχειρήσεις – εργοδότες)

H ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε επιχειρήσεις. Μέσω αυτής της υπηρεσίας οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων μπορούν να πάρουν on-line βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. Πληροφορίες

6. Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο)

Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας οι πολίτες μπορούν να πάρουν on-line βεβαίωση γέννησης από το Εθνικό Δημοτολόγιο. Πληροφορίες

7. Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (Εθνικό Δημοτολόγιο)

Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας οι πολίτες μπορούν να πάρουν on-line αντίγραφο πιστοποιητικού ιθαγένειας από το Εθνικό Δημοτολόγιο. Πληροφορίες

8. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ (Εθνικό Δημοτολόγιο)

Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας οι πολίτες μπορούν να πάρουν on-line αντίγραφο βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης από το Εθνικό Δημοτολόγιο. Πληροφορίες

9. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο)

Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας οι πολίτες μπορούν να πάρουν on-line αντίγραφο βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης από το Εθνικό Δημοτολόγιο. Πληροφορίες

 

Γ. Κατηγορία 3: Εξωτερικές Εφαρμογές στον κόμβο των ΚΕΠ

Στον κόμβο των ΚΕΠ υπάρχουν οι παρακάτω Εξωτερικές Εφαρμογές, όπου οι πολίτες μπορούν να παραλάβουν άμεσα το αποτέλεσμα ή να καταθέσουν  την αίτησή τους:

 1. ΙΚΑ : Βεβαιώσεις Συντάξεων ΙΚΑ για Φορολογική Χρήση ΑΜΕΣΑ
 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:  Χορήγηση Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης – ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ κατάθεση αίτησης
 3. ΟΓΑ: Βεβαίωσεις Συντάξεων ΟΓΑ για Φορολογική Χρήση – ΑΜΕΣΑ
 4.  ΝΑΤ – α) Βεβαιώσεις Ύψους Μηνιαίων Αποδοχών Κύριας & Επικουρικής β) Εκτυπώσεις Βεβαιώσεων για Φορολογική Χρήση γ) Συγκεντρωτικά Εκκαθαριστικά Σημειώματα 6-μήνου ΑΜΕΣΑ
 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:  Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) ΑΜΕΣΑ. Ας σημειωθεί ότι:

Είναι απαραίτητο ο πολίτης να γνωρίζει τον τετραψήφιο κωδικό για να διευκολυνθεί στην έκδοση του παραβόλου

 1. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ:  Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ
 2. ΙΚΑ :  Ασφαλιστικές Ενημερότητες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΜΕΣΑ
 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:  Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας – ΑΜΕΣΑ
 4. ΔΕΔΔΗΕ: Ευάλωτοι Πελάτες / Πελάτες Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ –ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ το αποτέλεσμα
 5. ΟΓΑ:  Εκτύπωση Αιτήσεων Αγροτικής Εστίας έτους 2015
 6. ΟΑΕΔ:  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ – ΑΜΕΣΑ Ανανέωση Κάρτα Ανεργίας , Ειδικές Βεβαιώσεις και Ηλεκτρονικές αιτήσεις για διάφορα επιδόματα
 7.  ΟΓΑ: Εφαρμογή Καταχώρησης της Κράτησης Δωματίου για τα Προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού ΛΑΕ/ΟΓΑ
 8.  ΟΓΑ:  Εφαρμογή Εκτύπωσης Δελτίων Προγράμματος ΛΑΕ/ΟΓΑ
 9. ΟΑΕΕ: Βεβαίωση Εισφορών ΟΑΕΕ ΑΜΕΣΑ
 10.  ΟΑΕΕ: Βεβαίωση Αποδοχών ΟΑΕΕ ΑΜΕΣΑ
 11.  ΕΛΓΑ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΛΓΑ
 12. ΟΑΕΕ: Τρίμηνo Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων ΟΑΕΕ ΑΜΕΣΑ
 13.  ΗΔΙΚΑ: Αναζήτηση και Εκτύπωση Αποτελεσμάτων – Υποβολή Αιτήματος Επανεξέτασης (Ένσταση) – Καταχώρηση Συμπληρωματικών Στοιχείων για το Πρόγραμμα Ανθρωπιστικής Κρίσης ΑΜΕΣΑ
 14. ΟΓΑ: Βεβαίωση Οικογενειακών Επιδομάτων για Φορολογική χρήση ΑΜΕΣΑ
 15.  ΗΔΙΚΑ – ΚΕΠ: Αποτελέσματα Αιτήσεων Ανθρωπιστικής Κρίσης ΑΜΕΣΑ
 16. Παραγγελία ΦΕΚ: Εφαρμογή υποβολής αίτησης για τη διάθεση ΦΕΚ σε έντυπη μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο
 17. ΑΜΚΑ: Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΜΕΣΑ(Διόρθωση στοιχείων και Εγγραφή νέου μέλους)
 18. Στρατολογία: Ηλεκτρονική Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων ΑΜΕΣΑ

 

Όλα τα δικαιολογητικά για αυτές τις αιτήσεις αποτελούν δημόσια ανοχτή πληροφόρηση που όμως απαιτούν την παρουσία του πολίτη στο ΚΕΠ.

Στο Δήμο Καισαριανής λειτουργεί ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ 856) από το 2004.