Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής ορίζεται ο Δήμαρχος.

Αντιδήμαρχος : Βούρλου Μαρία

Αντιδήμαρχος : Φασκιώτης Γεώργιος

 ΤΑΚΤΙΚΆ ΜΕΛΗ

 Καλαλής Εμμανουήλ  –Καισαριανή Τώρα-

Σταμελος Ηλίας –Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής-

Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος –Πρώτη Φορά Καισαριανή

Αλεξόπουλος Σπυρίδων –Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Κιτσέλλης Εμμανουήλ –Καισαριανή Τώρα-

Μαζαράκης Ευγένιος –Καισαριανή Τώρα-

Κατσαρέλης Νικόδημος –Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής-

Πλυτάς Ευάγγελος –Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής-

Αραχωβίτη Μαρία –Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής-

Καγιαμπάκη Ειρήνη –Πρώτη Φορά Καισαριανή-

Κουφού Σταυρούλα –Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής-

Παραγυιού Άννα –Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής-