ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΚΕΥΩΝ (ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ & ΧΑΛΥΒΑ) ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΩΝΕΗΩΕΨ-ΧΓΚ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ