ΔΕΠ – Σχολικές Επιτροπές

Αρμοδιότητες Σχολικής Επιτροπής
Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναi:

1. Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων

2. Η αμοιβή καθαριστριών

3. Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους

4. Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες

5. Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων

6. Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων

 

Τον ορισμό  Διοικητικού Συμβουλίου « Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καισαριανής» (άρθρο 103 παρ. 4 Ν.3852/2010 και άρθρο 240 του ν.3463/2006 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκύκλιο 102/63900/13-09-2019  ).ως εξής :

Τακτικά Αναπληρωματικά
Αντωνόπουλος Δημήτριος Φασκιώτης Γεώργιος
Γαβρίλη Αγγελική Καλαλής Εμμανουήλ
Βούρλου Μαρία Τσιροζίδης Ιωάννης
Γρύλλης Μιχάηλ Τσίτουρα Σοφία
Φερεντίνου Ελένη Τσοτράκης Ευάγγελος
Χαλκιά Θεοδώρα 7ο Δημ. Κωνσταντοπούλου Δέσποινα 4ου Δημ.
Καρατζής Διονύσιος 6ο Δημ Θανόπουλος Σωτήριος 1ου Δημ
Κουτσιούμπα Αικατερίνη 4ο Νηπ. Ραμαντάνη Αικατέρινη 1ο Νηπ.
 Ντάλιος Γεώργιος Χατζηδημητράκης Ανάργυρος
Σαρρηπαναγιώτου Στυλιανή Καραβασίλης Εμμανουήλ
Γραφίδου Γεσθημανή Βελισσάρη Ειρήνη

Πρόεδρος της «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καισαριανής» ορίζεται ο κ. Αντωνόπουλος Δημήτριος.

Αντιπρόεδρος της «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καισαριανής» ορίζεται η κ. Γαβρίλη Αγγελική.

 

Τον ορισμό  Διοικητικού Συμβουλίου « Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καισαριανής»(άρθρο 103 παρ. 4 Ν.3852/2010 και άρθρο 240 του ν.3463/2006 και την ΥΠ.ΕΣ. εγκύκλιο 102/63900/13-09-2019  ) ως εξής :

 

Τακτικά Αναπληρωματικά
Κιτσέλλης Μάνος Μαζαράκης Ευγένιος
Χατζησάββας Μηνάς Βούρλου Μαρία
Φασκιώτης Γιώργος Γαβρίλη Αγγελική
Αντωνοπούλου Φιλίω Πονηρίδου Έυη
Γιατίλης Γιώργος Δημάκη Άννα
Τσάμης Διονύσιος 1ο ΕΠΑΛ Σταμάτη Αικατερίνη 1ο ΓΕΛ
Μπάκου Μαρία 2ο Γυμν. Κολοβού Αικατερίνη 2ο ΓΕΛ
Κωνσταντάρα Δέσποινα Φιλιππίδης Αντώνιος
Μαθητής Μαθητής
Κατσαρέλης Νικόδημος Αραχωβίτη Μαρία
Αναγνωστάκης Κων/νος Παρασκευά Δέσποινα

Πρόεδρος  της « Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καισαριανής» ορίζεται ο κ. Κιτσέλλης Εμμανουήλ.

Αντιπρόεδρος  της « Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καισαριανής» ορίζεται ο κ. Χατζησάββας Μηνάς.