ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Με τον νόμο 4521\2018 θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση στη χώρα μας.

Αποτελεί κοινό τόπο το γεγονός πως δεν υπήρχαν οι υποδομές προκειμένου να μπορέσει να εφαρμοστεί το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο.

Για τη νέα σχολική χρονιά ο Δήμος Καισαριανής εξασφάλισε 6 αίθουσες, δύο παραπάνω από τον αρχικό σχεδιασμό του Υπουργείου, καθώς και την πλήρη χρηματοδότηση του έργου.

Επίσης η δημοτική αρχή ενεργοποίησε μια επιπλέον αίθουσα στο 7ο νηπιαγωγείο.

Οι νέες αυτές αίθουσες σύμφωνα με τη μελέτη της αρμόδιας για το έργο Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, θα τοποθετηθούν:

1 αίθουσα στο 3ο Νηπιαγωγείο,

2 αίθουσες στο 1ο Νηπιαγωγείο,

1 αίθουσα στο 4ο – 5ο Νηπιαγωγείο,

2 αίθουσες στον 1ο παιδικό σταθμό στον αύλειο χώρο ενώ επίσης θα επαναλειτουργήσει και η δεύτερη αίθουσα στο 7ο Νηπιαγωγείο.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό υπερκαλύπτουμε τις ανάγκες του Δήμου μας και εξασφαλίζουμε την ένταξη όλων των παιδιών στην δίχρονη προσχολική αγωγή.

Συγχρόνως καταθέτουμε πρόταση στο Υπουργείο για μείωση του αριθμού μαθητών ανά αίθουσα από εικοσιπέντε (25), που είναι η σημερινή οδηγία του Υπουργείου, σε δεκαοκτώ (18).

Οι αίθουσες οικίσκοι αυτού του τύπου δεν είναι σίγουρα η επιθυμητή από την Δημοτική Αρχή καλύτερη εξέλιξη, εν τούτοις αποτελεί την μοναδική λύση μέσα στην παρούσα κατάσταση.

Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για προσωρινό σχεδιασμό με ορίζοντα τετραετίας, βάσει οδηγιών του Υπουργείου.

Από την πρώτη μέρα της θητείας μας διεκδικήσαμε την εκπόνηση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης, με το οποίο τακτοποιούνται οι χώροι και οι ιδιοκτησίες τους. Το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο αποτελεί αναγκαστική συνθήκη για να μπορέσουμε να χτίσουμε σχολεία και να εγκαταστήσουμε αίθουσες βαρέου τύπου.

Είμαστε σε διαδικασία αναζήτησης χώρων για την κατασκευή σχολείων

Σήμερα, μετά από οχτώ μήνες διοίκησης καταφέραμε να δώσουμε λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα και να καλύψουμε τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και της δίχρονης προσχολικής αγωγής.

Συνεχίζουμε με σχέδιο και γνώση για τη θωράκιση της Παιδείας στην πόλη μας.