Γενικός Γραμματέας

Στεφανίδη Χρυσάνθη

Η Γενική  Γραμματέας έχει τα εξής καθήκοντα:

  • Έχει την ευθύνη των αρμοδιοτήτων με τις οποίες εξουσιοδοτείται από τον Δήμαρχο με απόφαση του.
  • Προΐσταται όλου του προσωπικού του Δήμου μετά τον Δήμαρχο και ασκεί ανώτατη εποπτεία και έλεγχο σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες.