Αποφάσεις Δημάρχου

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ   

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 2019-2023