Άδειες σε Επιχειρήσεις

 

Κανονιστική απόφαση για κοινόχρηστους χώρους

Κανονισμός περιπτέρων